Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
Công ty TNHH Linh Hiếu được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0200746677 ngày 7/6/2007, có trụ sở tại số 38/411 đường Đà Nẵng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và có hệ thống các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.Linh Hiếu là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đại Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực logistics, chúng tôi luôn luôn vận động, nỗ lực bản thân để bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường và nền kinh tế cũng như những đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh lực giao nhận, vận tải.lý hàng hải, giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan và vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa.