Chuyên vận tải nội địa

Ngày đăng: 03-12-2015 | 8:39 AM | 3988 Lượt xem

Vận tải nội địa là một phần quan trọng của chuỗi logistics. Do vậy, Công ty TNHH Linh Hiếu luôn cố gắng nâng cao chất lượng của các dịch vụ vận tải nội địa.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận tải đường bộ như sau:
  - Xếp hàng hoá tự động
  - Vận chuyển hàng nặng, hàng quá khổ, hàng rời và các hàng hoá nhanh hỏng
  - Vận chuyển đặc biệt các hàng gia dụng và tài sản cá nhân
  - Vận tải chuyển tải hàng hoá đi qua Việt Nam

Ngoài dịch vụ vận tải đường bộ, chúng tôi cũng cung cấp danh mục các dịch vụ vận tải đường sắt như gom hàng theo lịch, vận tải hàng nguyên và vận tải hàng lẻ.

 Chia sẻ
 Xem thêm: ,