FUJIWARA LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD

Ngày đăng: 03-12-2015 | 10:46 AM | 3414 Lượt xem

Hoalam Bldg. 2 Thi Sach St, Phuong Ben Nghe, Quan 1, HCMC, Vietnam
(Tòa nhà Hoa Lâm,02 Thi Sách st, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam)

 

TEL NO. 08 – 3824 - 5841
FAX NO. 08 – 3823 - 9541

 

 Chia sẻ
 Xem thêm: ,